Βιογραφικό σημείωμα

Σπουδές

  • Aρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (1978), Αθήνα.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σχολή Αρχιτεκτονικής Bartlett, U.C.L. (1985), Λονδίνο.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Σχολή Αρχιτεκτονικής Bartlett, U.C.L. (1996), Λονδίνο.

Διδακτικό έργο

  • 1998 μέχρι σήμερα: ΔΕΠ στην Σχολή Αρχιτεκτόνων στον τομέα Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, Αθήνα.
  • 2001-2005: ΣΕΠ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη μεταπτυχιακή θεματική ενότητα του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων, Πάτρα.
  • 1990-1998: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Greenwich University, Λονδίνο.
  • 1981-1986: Επίκουρος Καθηγήτρια στα ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών.

Αρχιτεκτονικό έργο

  • 1978-σήμερα: Ελεύθερο επάγγελμα, εκτενές μελετημένο και υλοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο, μεγάλο αριθμό βραβεύσεων και διακρίσεων σε διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου.
  • Βραβείο καλύτερου πραγματοποιημένου έργου των ετών 2009-2013 από τις ΔΟΜΕΣ 2014.