Το γραφείο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα έργων διαφορετικών απαιτήσεων, όσο αφορά την κλίμακα τους, το πρόγραμμα τους, την ένταξη τους στο ευρύτερο και άμεσο περιβάλλον τους και την ιδιαίτερη οικοδομική και βιοκλιματική επίλυση τους. Οι αρχιτεκτονικές μελέτες περιλαμβάνουν σύνθετα κτίρια, κτίρια γραφείων, ξενοδοχείων, κατοικιών, υπαιθρίων χώρων και κατασκευών και εσωτερικών χώρων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης σε όλα τα επίπεδα από την μελέτη μέχρι την εφαρμογή αποτελεί στόχο όλων των έργων.

Το γραφείο εκτός από ιδιωτικά και δημόσια έργα συμμετέχει σε πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς σαν δυνατότητα προβληματισμού και αρχιτεκτονικής έκφρασης με πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις. Το γραφείο πλαισιώνεται από συνεργάτες αρχιτέκτονες ανά περίπτωση και ειδικούς συμβούλους.